ראשי » כללי » בית אבות לתשושי נפש

בית אבות לתשושי נפש

בתי אבות לתשושי נפש

יש להבדיל בין בתי אבות רגילים ומוסדות דיור מוגן לבין מוסדות דיור לגיל השלישי אשר מכוונים ומיועדים לאנשים שלהם בעיות נפשיות כאלה ואחרות או בעיות בריאותיות סיעודיות אשר אינן מאפשרות להם קיום חיים רגילים ללא סיוע צמוד ןמתמשך.

מוסדות המטפלים באנשים סיעודיים (המונח המקצועי הנכון יהיה להגיד "בתי אבות לתשושי נפש" – אנשים עם צורך בטיפול גריאטרי מתמשך) ומוסדות אשר מטפלים במבוגרים וקשישים בעלי צרכים רפואיים מורכבים – לרבות גריאטריה, גריאטריה שיקומית, גריאטריה תת-אקוטית, טיפול סיעודי מורכב, צורך בהנשמה ממושכת, טיפול גריאטרי פעיל וכו' – מוסדות אלה מחויבים לעמוד בתקינה הנדרשת ולקבל רישיון מטעם משרד הבריאות.

בתי אבות גריאטריים הם בעצם המוסדות הסיעודיים אשר נמצאים תחת פיקוח שך צשרד הבריאות כך שיעמדו בדרישות המפורטות שלו, בין היתר, מצוין ארוכות בקובץ הנהלים לבתי חולים גריאטריים תנאי רישוי והצרכים הנדרשים להיות נוכחים במקום השהייה של המבוגרים, ציוד חובה, תקינת כוח אדם ועוד.

במסגרת תהליך הרישוי (ואחת לתקופה גם נושא הרישוי מחדש), אמות המידה הנדרשות מבית אבות לתשושי נפש, נועדו להבטיח את איכות הטיפול בקשיש ונועדו למנוע מצבים של הזנחה ופגיעה בקשישים. עיקר הנושאים עליהם מדובר בתקן הוא מתן השגחה וטיפול מקצועי מתאים בתחומי הרפואה, הסיעוד, בתחומי מקצועות הבריאות השונים וכמובן ואולי החשוב ביותר מנהל התשתיות.

חלק מהחובות מפורטים להלן:

•         החובה להעניק טיפול רפואי וסיעודי מדוייק ונאות באופן שוטף ובעת מחלה חריפה המתעוררת לפתע אצל הקשיש

•         תקנים להבטחת טיפול תרופתי נאות

•         תקנים להבטחת תזונה ראויה ומזינה ללא קשר לגיל

•         דרישות להבטחת רמה מסויימת של איכות חיים ופעילות פנאי בהתאם ליכולתו ותפקודו של  הקשיש

•         הבטחת רמה מסויימת של תנאי מגורים ראויים תוך הקפדה על רווחת הקשישים בחיי היומיום

•         הקפדה על תנאי תברואה והיגיינה גבוהים

•         הבטחת תנאי בטיחות כגון רישוי מכבי אש, נגישות לבעלי מוגבלויות ועוד

ישנו גם סוג של מדד המתקבל אצל כל המוסדות המקבלים בסופו של דבר רישיון לפעול כמוסד גריאטרי או כמוסד בית אבות לתשושי נפש. המדד הכללי לאיכות הטיפול במוסד יכול להשתקף במשך הרישוי שניתן למוסד על-ידי משרד הבריאות. ככלל, ניתן להגיד שמשך רישוי ארוך יותר מבטא איכות טיפול טובה יותר ועמידה גבוהה יותר במכלול התקנים הנדרשים לקבלת הרישיון, בעוד רישיון לפרק זמן קצר יותר אומר שיש צורך לעקוב בצורה תכופה יותר אחר פעילות המוסד כדי לוודא שהוא לא מפסיק לעמוד בתקנים להם הוא מחוייב..

באתר משרד הבריאות ניתן לבדוק לגבי כל מוסד ברישוי ולראות את משך הרישוי שנקבע עבור המוסד הספציפי או מוסדות אחרים. כמובן שמשרד הבריאות לא מהסס ובמידת הצורך, בסמכות המשרד גם לא להאריך רישיון של מוסד קיים, לבטל את רישוי המוסד או לפתוח כנגדו בהליכים משפטיים.

חשוב לדעת! הקשיש ובני משפחתו צריכים לבדוק בעצמם כי המוסד בו שוהה הקשיש, או עתיד לשהות בו, הוא בעל רישיון ועומד בתקני משרד הבריאות, כמו גם מתאים לצרכים הטיפוליים והגריאטריים של הקשיש (מומלץ לקבל חוות דעת מבעלי מקצוע ורופאים).

בני המשפחה המסייעים לקשיש, האפוטרופוסים שלו או אלה המופקדים על רווחתו – טוב יעשו אם יבדקו את מכלול הנושאיםש הועלו כאן במאמר זה בטרם יקבלו החלטה לאיזה בית מוסד גריאטרי או בית אבות לתשושי נפש הם שולחים את יקירם.


No Comments